Högby fyr

Högby fyr ligger några kilometer från Högby på en udde som pekar i ostlig riktning. I fyrpersonalens boställe, bor konstnären, prästsonen och fd.sjökaptenen Stephan Lund

Hitta till Högby fyr.